logo

全国服务热线:18151086655

24小时服务专线:0512-67913278

医用电梯   / M E D I C A L   E LE V A TO R

 

  F500医用梯专为医院、疗养院、保健院等用于各种层运送病员及家属的医用电梯,本系列电梯已考虑到医院的特殊要求的电梯内可以放置移 动病床、氧气瓶等急用器械,为使病员得到安静、舒适的享受,轿厢造型别致,运行采用VVVF调频调压调速系统,由电脑产生平稳的动行曲线指令,使电梯的起动、加速及停止和电梯门的开门、关门都严格按理想曲线运行,用户可根椐要求安装特殊的停电应急装置,即使外部电源意外断电也能及时将病员运出轿厢。 

      医用电梯.jpg                                   

   型号:F500

   技术参数表

undefined


客户服务热线

0512-67913278

地址:苏州市相城区望亭镇华阳工业园

在线客服